Publikationer

Excerptus tror på samarbete.

PUBLIKATIONER

Ingmari  Cantzler är  medlem i Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund


Cantzler, Ingmari (1991) Vad tycker kunden? Liber.

Cantzler, Ingmari (1992) Intervjuer med kvinnliga företagare i tre län, Nutek, R 1992:50

Cantzler, Ingmari (1994) Kvinnligt och manligt företagande, Jämställdhetskunskap, Jämställdhetscentrum, Karlstads universitet

Cantzler, Ingmari (1996) Företagarroll i förändring, Nutek, R 1996:71

Cantzler, Ingmari (1998) Företagarroll i förändring - en kvalitativ studie av kvinnliga företagares föreställningar om företagarrollen. Licentiatuppsats, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Cantzler, Ingmari och Leijon, Svante, (2000) Teambuilding in Small Business owned by women. Paper to “Entrepreneurship under diffi cult circumstances” 30th European Small Business Seminar, Gent, Belgien 20-22 september 2000, published in Seminar Proceedings, p 629-650, Vlerick Leuven Gent Management School

Cantzler, Ingmari (2000) I privat regi – att bedriva vård och omsorg i nya former, Nutek, R 2000:6 Klicka HÄR för att öppna.

Cantzler, Ingmari (2001) I privat regi – Working Paper presenterat vid Kvalitetsmässan i Göteborg

Cantzler, Ingmari (2002) Jodå... storleken HAR betydelse, Social Ekonomi 2/2002

Cantzler, Ingmari (2002) Kooperativ äldreomsorg – en del i mångfalden, Svenska Kommunförbundet/ Landstingsförbundet

Cantzler, Ingmari and Leijon, Svante, (2005) Teambuilding in Small Business Owned by Women. Team Performance Management, Volume: 11, Issue: 1-2, pp 12-26

Cantzler, Ingmari and Leijon, Svante, (2007) Teamoriented Women Entrepreneurs - a Way to Modern Management. Journal of Small Business and Enterprise Development, Volume: 14, Issue: 4, pp 732-746

Cantzler, Ingmari (2008) Teamorienterade Entreprenörer – en studie av samarbete och utveckling i entreprenöriella team. Doktorsavhandling. Bokförlaget BAS, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Cantzler, Ingmari (2009) Teamorienterat entreprenörskap - utveckling genom meningsskapande samarbete. Studentlitteratur (Slutsåld hos förlaget. Se under fliken BÖCKER ATT KÖPA)

Cantzler, Ingmari (2011) Teamudvikling – Introduktion til dynamisk teamledelse.  Bogforlaget Frydenlund A/S

Cantzler, Ingmari (2016) Kreativitet. Vardagslivets kreativitet, kreativitet i företag och organisationer och kreativitet inom konstarterna. Bokförlaget Norén & Slottner