NYA BÖCKER

Excerptus tror på samarbete.

”Alla människor har en kreativ potential men behöver en miljö och ett utrymme där denna kreativitet får komma till sin rätt och inte hindras”


KREATIVITET.

Om vardagslivets kreativitet, kreativitet i företag och organisationer och kreativitet inom konstarterna.Den nya boken av Ingmari Cantzler handlar om kreativitet inom olika områden och är ett försök att reda ut ett mångfacetterat begrepp. Vi har alla en kapacitet att vara kreativa, men vi behöver en miljö och ett utrymme som gynnar kreativt tänkande och inte förhindrar det. Vi kan alla lära oss och tänka och handla i nya och kanske bättre banor. Det kan vara i vardagslivet, i företag och organisationer och inom konstnärlig verksamhet. Men även i privatlivet och kanske inom föreningslivet. När man står inför en förändring är det små steg som gäller. Små steg blir till större steg och till slut har man kanske skapat något nytt och annorlunda.


Vi är alltså mer eller mindre kreativa i vardagen utan att vi tänker på det. Ofta är det dock så att kända och mycket framgångsrika kreativa människor glorifieras och blir till “hjältar” medan vardagskreativiteten ofta inte uppmärksammas i särskilt hög grad. Vardagskreativiteten har vi dock alla men det gäller att ta fram den och våga ta risken att tänka i nya banor. Företag behöver alla medarbetares kreativitet och i en god anda vågar människor komma med nya idéer, uppmuntra varandra och vara toleranta för att misstag kan ske ibland. Kreativitet är startpunkten för innovation och utan denna kan inte företag och organisationer överleva och hantera förändringar i omvärlden.


Vanemässighet är ett hinder för kreativitet

Om man själv har svårt att klara av otydlighet och tveksamheter i sin omvärld håller man lätt kvar vid det vanemässiga. Hinder för kreativitet uppstår lättare i stora byråkratiska företag och organisationer. I demokratiska och teamorganiserade företag sker däremot förändring mycket lättare och idéer tas emot och förvekligas i en positiv anda. Här arbetar man i en dynamisk och komplex omgivning där kontinuerlig förändring ligger i företagets kultur. För att klara detta krävs ett ledarskap som är bra på att hantera relationer, kan motivera och lyssna på medarbetarna och skapa goda kontakter med kunder. Denna typ av organisation liknar en modern och entreprenöriell organisation.


Kreativitet är centralt

Inom konstarterna liksom bland entreprenörer är kreativitet centralt. De nyskapar, förändrar och utmanar det hierarkiska och traditionella samhället. På många sätt lever de ett liv utanför ”mainstream” genom att bryta mot samhällets normer, synsätt och vanor. De möter ofta motstånd när de försöker göra något nytt och annorlunda, men deras vilja att skapa är starkare. Konstnärer och andra kulturskapare är i första hand skapare av något genuint nytt och befinner sig tidigt i processen. De genomför också entreprenöriella handlingar, ställer ut sina verk, kontaktar gallerister mm och är entreprenörer på sitt eget sätt. De försöker förena det kommersiella och det konstnärliga vilket inte alltid är så lätt.  Entreprenörer och kulturskapare skapar det nya, har visioner om framtiden, bryter mot normer i samhället och tar risker i sina verksamheter. Men de skiljer sig åt vad gäller nytta och användbarhet med vad de gör. För entrepreprenören är marknaden och kunden i fokus och att tillfredställa ett behov på marknaden. Det är en mätbar nytta beroende på hur bra man säljer och den vinst som det ger. För konstnären, författaren eller musikern är inte nyttan i fokus på samma sätt, eftersom det är svårt att identifiera publiken och tänkbara köpare. Deras idéer och alster sprids dock och inspirerar många i vidare cirklar där detta kan ge nytta och glädje för många. De människor som skapar ger oss symboler och mönster i form av t ex bilder. De kan åskådliggöra sina tankar och visioner på ett sätt som de flesta av oss bara kan drömma om.


Många års forskning ligger till grund

Boken är skriven av Ingmari Cantzler som under många år forskat med inriktning mot entreprenörskap, skapande,  hur ett modernt och kreativt ledarskap kan se ut och teamarbete. I detta arbete har hon studerat mindre och medelstora företag i olika branscher. Det hon kom fram till resulterade i en doktorsavhandling.  Den här boken – Kreativitet – fokuserar på begreppen kreativitet, där hon jämför entreprenörer och skapande företagare inom konstarterna. De har mycket gemensamt men det finns också skillnader och man har sannolikt mycket att lära av varandra. Den innehåller också barndomens och ungdomens betydelse, liksom skolans roll för att barn ska kunna utveckla sin kreativitet. Är kreativitet något man ärver eller socialt skapat tas också upp till diskussion. Hur man marknadsför sina produkter/konstnärliga alster avslutar boken.


Läs HÄR vad som skrivs om boken. Du kan även läsa HÄR och HÄR och HÄR (sid 18)Ingmari Cantzler

Torggatan 14 E, 671 31 Arvika

/Stora Hög, Hagbacken, 670 40 Åmotfors

070 333 96 36


ingmari.cantzler@telia.com

excerptus.se


Beställ boken hos:


bokforlaget.com