Böcker att köpa

Excerptus tror på samarbete.

"Boken innehåller många sidor med övningsexempel".

TEAMORIENTERAT ENTREPRENÖRSKAP

- utveckling genom meningsskapande samarbete (168 sid utgiven 2009)


”Första gången jag läste Ingmari Cantzlers bok var en solig lördagsmorgon. I vanliga fall läser jag min älskade morgontidning vid frukosten, men den här lördagen ersattes tidningen av den här boken. Vilket jag är glad för. Läsningen lämnade mig med en skön känsla att vi alla kan skapa väl fungerande team – och att fördelarna med utveckling genom samarbete är många. Samtidigt fick jag en bekräftelse på den erfarenhet som många säkert delar med mig – att det inte är lätt och att det tar tid att skapa och underhålla ett bra team. Ingmari Cantzlers resonemang är jordnära och inbjuder till reflektion – dessutom innehåller boken användbara praktiska tips och exempel..."


Marie Ahlgren, Affärsområdeschef,  Nya Företag

ALMI Företagspartner AB


Boken används bl a som kurslitteraur inom näringslivet liksom vid universitet och högskolor i Sverige. Den är även utgiven i Danmark och har titeln "Teamudvikling – Introduktion til dynamisk teamledelse".


Pris: 185:- plus frakt/porto. Beställ via mail ingmari.cantzler@telia.com ange: titel, antal böcker, beställare, postadress samt telefonnummer.

VAD TYCKER KUNDEN?

En bok om kundattitydundersökningar (86 sid utgiven 1991)


"Vad tycker kunden? Den frågan ställer sig allt fler företag och organisationer. Konkurrensen hårdnar, förändringstakten ökar, kundrelationen blir alltmer betydelsefull. Därför är det avgörande att veta vad marknaden tycker om företagets/organisationens produkter och tjänster - och inte minst, känna till hur man ställer sina frågor och tolkar svaren.

Vad tycker kunden? är en praktisk och grundläggande metodbok i hur man själv planerar, genomför och utvärderar en kundattitydundersökning. Den ger också värdefull grundkunskap till dem som vill köpa undersökningar, liksom till alla som arbetar med marknadsföring".


Pris: 95:- plus frakt/porto. Beställ via mail ingmari.cantzler@telia.com och ange: titel, antal böcker, beställare, postadress samt telefonnummer.